23 ოქტომბერი, 2017

მერის უფლებამოსილების განხორციელებას ნოემბრის მეორე ნახევრიდან შევუდგები