18 დეკემბერი, 2015

"ქართული ოცნების" საოლქო კონფერენცია სამტრედიაში