11 თებერვალი, 2018

შეხვედრა სარეკლამო კომპანიების წარმომადგენლებთან