16 ოქტომბერი, 2017

შეხვედრა ქართული სპორტის დამსახურებულ წარმომადგენლებთან