18 ოქტომბერი, 2017

თბილისის მართვის პოლიტიკის პრეზენტაცია