20 სექტემბერი, 2017

შეხვედრა თბილისში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობასთან