18 სექტემბერი, 2017

შეხვედრა ბაგების მოსახლეობასთან