18 სექტემბერი, 2017

თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზენტაცია