23 მაისი, 2016

საქართველოს ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტის პრეზენტაცია