10 სექტემბერი, 2021

შეხვედრა ჩუღურეთის რაიონის მოსახლეობასთან