5 სექტემბერი, 2021

შეხვედრა გლდანის რაიონის მოსახლეობასთან