7 სექტემბერი, 2021

შეხვედრა მთაწმინდის რაიონის მოსახლეობასთან