1 აგვისტო, 2021

შეხვედრა გლდანის რაიონის მოსახლეობასთან